Resultaatgericht samenwerken (RGS)

Samen werken aan het beste resultaat

Resultaatgericht samenwerken (RGS) is niet meer weg te denken in het vastgoedonderhoud. Sinds 2005 voert Van der Geest Vastgoedonderhoud voor diverse opdrachtgevers het meerjarenonderhoud uit van de buitenschil volgens de RGS methodiek.

Wij vinden het fijn om actief met opdrachtgevers te werken aan deze samenwerkingsvorm. Door elkaar verder te brengen in ketensamenwerking, en daarmee gewenste doelstellingen te realiseren, halen we samen het beste eindresultaat. 

Deze werkwijze heeft ertoe geleid dat we bij opdrachtgevers het volgende hebben kunnen realiseren:

  • Een borging en een verbetering van de vastgoedkwaliteit
  • Afname van het aantal klachten
  • Een stijging van de bewonerstevredenheid
  • Een daling van de onderhoudskosten

Meerjarenplanning

Met de opdrachtgever stellen we een meerjarenplanning op waarbij het beste resultaat kan worden behaald. Dit wisselt van eenvoudig onderhoudsschilderwerk tot integraal gevelonderhoud. Met het VGO-Keurmerk kunnen we onze opdrachtgevers de zekerheid bieden dat wij staan voor kwaliteit.

Meerjarig RGS onderhoud

Meerjarig RGS onderhoud is binnen ons bedrijf vanzelfsprekend en hebben we met vele opdrachtgevers een RGS samenwerkingsvorm, zoals bij woningcorporaties, onderwijsinstellingen, gemeenten, bedrijven en VvE’s.

Ketensamenwerking 

 

 


Bij RGS wordt er steeds meer samengewerkt door vastgoedonderhoudsbedrijven om de gehele keten samen met de opdrachtgever beter te maken en daarmee de beste oplossingen te kunnen realiseren. Eén voorbeeld van onze samenwerkingen in RGS is Coöperatie Exterio Vastgoedpartners. Hierin werken we langdurig samen met 4 andere lokale onderhoudsbedrijven aan het resultaatgerichte gevelonderhoud van het bezit van woningcorporatie Domijn uit Enschede.

Bekijk de video

Gerelateerde projecten

Duurzaam vastgoedonderhoud in Loverendale

RGS onderhoud Domesta

Langdurige samenwerking Domesta in RGS

RGS onderhoud De Woonplaats

RGS voor 19.000 woningen in Enschede

Meer informatie?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op door te bellen of een e-mail te sturen.

Contactpagina

Meer informatie?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op door te bellen of een e-mail te sturen.

Contactpagina